Novinky vo vedení a hlavne smerovaní nášho klubu

Autor: hybco / Dátum: 27.11.2015

Milí SUBARISTI.

20.11.2015 sa v Nitrianskom Rudne uskutočnilo Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Slovenského SUBARU Klubu (OZ SSK). Ako bolo avizované dopredu, doterajšie vedenie klubu síce odstúpilo, a teda bolo potrebné zvoliť nové. Toto sa ale jednoznačne podarilo a na tomto mieste sa dozviete všetky podrobnosti.

Touto cestou Vám teda predstavujeme nové vedenie OZ SSK:

Predsedníctvo:

 • predseda OZ: Branislav Sedilek
 • podpredseda OZ: Boris Chmelár
 • pokladníčka: Lucia Nosálová

Kontrolný orgán: revízna komisia v zložení: -

 • Pavel Delmár
 • Marek Uhnák
 • Branislav Bernát.

Chcem úprimne poďakovať predošlému vedeniu za ich prácu, takže nezačíname na ´´zelenej lúke´´.

Čo by mala priniesť zmena?

Na úvod je dobré si ozrejmiť aktuálnu situáciu a je určite prirodzené, že všetci očakávate posun dopredu. Ste zvedaví ako na to? Je nevyhnutné mať predstavu/víziu kam sa chceme dostať a hneď na začiatku pomenovať nedostatky a hľadať riešenia pre ich odstránenie.

Radi by sme vám preto predstavili náš pohľad na aktuálnu situáciu, našu víziu, osoby, ktoré sa o danú oblasť postarajú a vás všetkých pozvať k diskusii na tieto témy:

Klub a jeho poslanie/účel/funkcia/činnosti:

Vízia a cieľ klubu sú jasne stanovené v dokumente nasledovne: “Hlavným cieľom občianskeho združenia je podpora a rozvoj vzájomných vzťahov medzi členmi OZ ako aj medzi ostatnými priaznivcami tejto značky”. V posledných rokoch sa tieto príliš nenapĺňali. Fanúšikovia nevideli dôvod stať sa členom klubu, existovala minimálna komunikácia dnu/von, klub bol takmer bez vedenia a vízie, OZ/klub slúžil len ako udržiavateľ webu. Našou primárnou ambíciou je aktuálny stav zmeniť.

Vízia:  vytvoríme pocit hrdosti a spolupatričnosti ku klubu. Klub/OZ sa bude prezentovať tak, aby bolo každému od začiatku jasné, aký silný je to partner.

Ďalšie:

 • využijeme potenciál, možnosti a kontakty členov klubu (pri tvorbe návrhov reklamných predmetov, tričiek  a podobne)
 • vytvoríme miesta na zbieranie, podnetov, nápadov, problémov, konštruktívnej kritiky, návrhov riešení. Po dohode, zabezpečíme rýchlu komunikáciu smerom do klubu/na web, diskusiu na danú tému a následnú aplikáciu do života klubu
 • obnovíme komunikáciu s oficiálnym zastúpením Subaru na Slovensku a predajno-servisnými miestami a získame ďalších partnerov pre spoluprácu
 • umožníme prezentácie vlastnej činnosti (kľudne aj podnikateľskej) členov OZ s prínosom pre ostatných členov (zľavy pre členov a podobne). Tu vidíme priestor aj na platenú reklamu (povedzme baner na mesiac za nejakú symbolickú cenu pre člena OZ)
 • sme komunita ľudí s rôznymi záujmami a kontaktami. Je to ideálne prostredie pre vytvorenie siete výhod pre členov klubu. Každý môže osloviť a dohodnúť zľavu pre člena OZ v ľubovoľnej oblasti (je úplne jedno, či to budú granule pre psov, alebo predaj vrtuľníkov, či snežienok ☺) má to byť benefit pre člena klubu
 • nájdeme spôsoby, ako viac ľudí zapojiť do chodu klubu/webu, aby sa nebáli podeliť sa so svojím názorom a nápadom na vylepšenie
 • pokúsime sa o spoluprácu so zahraničnými klubmi: najväčší potenciál na úvod vidíme v CZ kluboch
 • začneme spoluprácu s inými klubmi, s ktoými máme niečo spoločné: napr. japonské značky, moto športové kluby, tuningové kluby/akcie
 • usporiadame súťaže: najlepšia fotka, najvzdialenejšie miesto, kde som so svojím Subaru bol, vytvorenie seriálu: pracovne ho nazvime : “Pohár SSK”- rebríček z jazdenia na zrazoch
 • doplníme E-shop s klubovými predmetmi:
  1. Tričká s novým atraktívnym dizajnom. Tu je obrovský priestor pre kohokoľvek na návrh nového dizajnu trička
  1. Mikina/fliska
  1. Ostatné predmety

Koordinátori: Boris Chmelár, Pavel Delmár, Branislav Sedilek, Juraj Kollár

Zrazy (delenie podľa veľkosti, program):

Na klubovej stránke v sekcii Občianske združenie je umiestnený dokument Pravidlá organizácie zrazov. Tento manuál slúži ako pomôcka a odporúčanie pri organizovaní zrazov. Dodržiavaním týchto jednoduchých odporúčaní a vzájomnou spoluprácou vieme dosiahnuť kvalitný a atraktívny program na našich zrazoch. Prirodzene je potrebné tento manuál priebežne aktualizovať a dopĺňať o získané skúsenosti.

Nedostatok: neexistuje podpora lokálnych partnerov (predajcovia, servisy)

Vízia: - umožniť komerčné prezentácie partnerov na zraze (oleje, náhradné diely,.. ) - 2x klubový zraz - výkladná skriňa klubu (mal by obsahovať kompletný prienik aktivít a záujmov klubu) :   - 1. športová časť zima/leto: terén, jazdenie na letisku, okruh - 2. všetci: jazda pravidelosti, zručnosti - 3. program pre deti - 4. sprievodný program/súťaže: prednašky o bezpečnej jazde, záchranári a prvá pomoc, poradenstvo v oblasti olejov/tuning

ostatné zrazy:

  1. jazdy na okruhoch: Slovakiaring, letiska, škola šmyku, ..?
  1. 2x do roka zraz orientovany len na deti: MDD, Mikuláš/Vianoce
  1. zrazy na štýl Čabajky
 • lokálne pravideľné/nepravideľné stretnutia podporované klubom (minimálne na webe zverejnením miesta a času na samostatnom mieste.

Koordinátori: Ivan Špilda, Boris Chmelár

Petrolheadi, sport, tuning:

Nedostatok:  v klube aktuálne nič v tejto oblasti oficiálne neexistuje. Klub to nepodporuje a ani nemotivuje.

Vízia:  vyhľadanie a oslovenie ľudí z klubu, alebo mimo klubu, čo majú s touto oblasťou skúsenosti a začatie aktivít (kvalitné zimné/letné jazdenie na letisku pritiahne na klubový zraz úplne nových ľudí).

Koordinátori: Peter Vacho, Marcel Klabník

Web:

Nedostatok: statický, dlho sa nič nemenilo, nezlepšovalo, neupravovalo, zastaraný, nulová komunikacia a prepojenie na FB, mobil.

Vízia: web je základná komunikačná platforma klubu. Z toho dôvodu musí byť spravovaný profesionálne a bude aktualizovaný a vylepšovaný, čo bez dostatočného financovania nie je možné. vytvoríme systém, kde by si web dokázal na seba zarábať sám (do tej miery, do akej to bude možné)

 • vytvoríme samostatný “pracovný” chat
 • zdynamizujeme informácie na webe: niečo na spôsob novinových webov, zapojenie väčšieho množstva ľudí. Cieľom je, aby návštevník webu našiel na jednom mieste maximum aktuálnych informácií
 • vytvoríme priestor na písanie blogov a článkov
 • denníček auta

Koordinátori: Tomáš Hyben

Ako sme uviedli na začiatku, našou prioritou je rozbehnutie vzájomnej komunikácie. Preto každému z vás prinášame možnosť sa vyjadriť k veciam súvisiacich s webom a klubom. Týmto miestom bude druhá chatová miestnosť určená na diskusiu o klube. Z tejto diskusie budeme vzchádzať pri návrhoch zmien a napĺňaní vízie. Na rovinu uvádzame, že v prípade dvoch názorových línií, najväčšiu váhu bude mať názor členov OZ SSK. Členom OZSSK sa ale môže stať úplne ktokoľvek, riadnym vyplnením a zaslaním prihlášky na adresu klubu a zaplatením členského príspevku.

Tešíme sa na spoluprácu s každým, kto má chuť realizovať naše vízie, posúvať klub dopredu, na všetky nové podnety, diskusie. Staňme sa aktívnou súčasťou nášho SUBARU sveta, nášho SUBARU KLUBU. Sú vám k dispozícii všetky kontakty v profiloch jednotlivých osôb.

Zapoj sa každý, kto máš chuť do tvorby a života nášho spoločného klubu. Je to aj TVOJ SUBARU SVET a máš jedinečnú možnosť sa na ňom spolupodieľať.

Predsedníctvo OZ SSK

Pridajte sa k nám: