VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ SSK (POKEC, VOĽBY...ako situácia dovolí)